Regulamin

  §1. Informacje ogólne
  1. Administracja - osoby posiadające jedną z następujących rang:
   • Właściciel
   • HeadAdmin
   • Admin
   • Moderator
   • Helper
  2. Zakazane jest korzystanie z paczek zasobów dających przewagę nad innymi graczami.
  3. Doszukiwanie się sposobów umożliwiających uniknięcie kary oraz wykorzystywanie luk w regulaminie jest równoznaczne z nałożeniem blokady konta.

  §2. Kary
  1. Kary nadawane są indywidualnie, zgodnie z taryfikatorem.
  2. Obowiązujące kary:
   • upomnienie na czacie
   • ostrzeżenie
   • czasowe lub trwałe wyciszenie
   • czasowa lub trwała blokada konta

  §3.Odwołania
  1. Każdy gracz ma prawo do odwołania się od:
   • ostrzeżenia
   • wyciszenia
   • wtrącenia do więzienia
   • blokady konta
  2. Odwołanie należy złożyć na odpowiednim kanale #Odwołania

  §4. Wiadomości tekstowe
  1. Na czacie zakazuje się:
   • wielokrotnego pisania podobnych wiadomości
   • nadużywania wielkich liter (capslock)
   • wysyłania na czat nic nie znaczących, losowych ciągów znaków (powyżej czterech liter)
   • uporczywego proszenia o zmianę pory dnia/pogody
   • wysyłania długich cytatów
   • wysyłania reklam bez zgody wszystkich obiorców
   • używania wulgarnych słów
   • pisania wiadomości, uniemożliwiających ich swobodne przeczytanie
   • próśb o odblokowanie innego gracza
   • świadomego wywoływania spamu
   • omijania autokorekty serwera
   • omijania cenzury przy użyciu znaków specjalnych (np. gwiazdki)
   • pisania w sposób niezrozumiały dla graczy, tj. nadużywanie spacji, znaków specjalnych (w tym interpunkcyjnych)
   • pisania inną czcionką niż domyślna
   • obrazy oraz zniewagi graczy lub członków administracji
   • podszywania się pod inną osobę (niezależnie od jej rangi)
   • pouczania administracji
   • utrudniania wykonywania czynności należących do obowiązków danej rangi
   • uporczywego proszenia o przedmioty, lub walutę serwerową
   • powoływania się na administrację w celu oszustwa lub wymuszczenia czegoś na graczach
   • żebrania, proszenia o przedmioty administracji
   • oszukiwania administracji
   • fałszowania informacji o innych graczach lub zaistniałych sytuacjach
   • dyskryminacji na tle rasowym, etnicznym, religijnym, kulturowym, bądź poglądowym – dyskryminacja bezpośrednia
   • przypadkowej lub umyślnej reklamy serwera gry, serwera Discord lub social mediów
   • upowszechniania danych osobowych, zdjęć i podobnych
   • umieszczania treści i adresów niezgodnych z polskim prawem, rasistowskich, pornograficznych, wulgarnych, obraźliwych, a także propagujących: przemoc, alkohol, narkotyki i tym podobne
  2. Administracja nie ingeruje w treść wiadomości prywatnych poza wyjątkami:
   • gdy w wiadomości znajduje się niepożądana przez odbiorcę reklama
   • gdy wiadomość zawiera znieważenie, bądź zniesławienie serwera
   • gdy gracz przyzna się do posiadania niedozwolonych modyfikacji, paczek zasobów bądź oprogramowania dającego przewagę nad innymi graczami
   • gdy gracz przyzna się do gry na multikoncie w celu ominięcia kary

  §5. Zasady gry
  1. Zabrania się:
   • niszczenia terenu wokół działek lub okradania graczy
   • niszczenia mapy, tworzenia bezsensowych budowli, zalewania lawą bądź wodą
   • budowania rzeczy wulgarnych (dotyczy także tabliczek)
   • celowego lagowania serwera np. mechanizmami z czerwonego kamienia - będą one usuwane przez administrację
   • wyrządzania szkód na rzecz serwera
   • wykorzystywania bugów gry
   • atakowania serwera różnymi exploitami, crasherami, botami/botnetem oraz powodowanie inflacji ekonomii serwera, jest traktowane permanentną blokadą konta
   • tworzenia krzywdzących i nieprawdziwych opinii o serwerze
   • posiadania nicku lub/oraz skina zawierających wulgarne lub obrażające drugiego człowieka treści - gracz zostanie poproszony o jego zmianę, a w razie braku współpracy zostanie nakłożona blokada konta
   • wysyłania nic nie znaczących reportów, bezpodstawnego zgłaszania, przeklinania lub floodu w treści zgłoszenia, a także ciągłego powtórnego zgłaszania w przypadku odrzucania raportów przez administrację
   • robienia oczywistych prowokacji względem innych graczy
   • szeroko pojętego griefingu jako zachowania graczy polegającego na szkodzeniu otoczeniu i innym graczom
   • omijania systemu AFK
   • składania propozycji kupna przedmiotów wykorzystując środki płatnicze spoza gry.
   • posiadania floodu w nicku
   • tworzenia następnego konta, jeśli na poprzednie została nałożona blokada, bądź wyciszenie
   • wchodzenia na czyjeś konto
   • kradzieży konta
   • udostępniania danych umożliwiających zalogowanie na serwer osobom trzecim
   • celowego blokowania i utrudniania celów gry, np. walka ze smokiem kresu
   • posiadania niedozwolonych modyfikacji kompatybilnych z dowolną wersją gry wspieraną przez serwer w jakimkolwiek miejscu na komputerze
   • posiadania zewnętrznych programów nagrywających ruchy myszy, kliknięcia klawiatury lub jakichkolwiek innych aplikacji wspomagających rozgrywkę
   • sprzedaży konta za dobra materialne
   • korzystania z programów do zmiany adresu IP komputera w celu gry na serwerze
  2. Ustalenia:
   • administracja nie odpowiada za przedmioty stracone podczas walki, również w przypadku złamania przez graczy umowy zawartej między nimi (np. sojusz, oferowanie pomocy, wymiany hadlowej)
   • administracja nie ponosi żadnych konsekwencji za wszelkie szkody poniesione przez graczy wskutek nabycia jakichkolwiek przedmiotów/usług na stronie internetowej.
   • teleportacja do innych graczy jest na własną odpowiedzialność, a administracja nie podnosi odpowiedzialności za straty
   • budowanie pułapek na graczy jest w dalszym ciągu niemile widziane i może niekorzystnie wpłynąć na sytuację gracza w przyszłości
   • w przypadku wykrycia bądź przyznania się do posiadania nielegalnego oprogramowania, modyfikacji lub paczki zasobów, ekwipunek i stan konta są zerowane
   • blokady na serwerze Discord mogą skutkować blokadą na serwerze i odwrotnie
   • przyznanie się do posiadania niedozwolonych modyfikacji, paczek zasobów lub oprogramowania dającego przewagę nad innymi graczami na czacie publicznym - jak i prywatnym - jest równoznaczne z nałożeniem zgodnej z taryfikatorem blokady konta
   • gracz podlegający procesowi weryfikacji (sprawdzaniu) - na którego przeprowadzenie wyraził zgodę poprzez rejestrację konta - ma obowiązek wykonywać polecenia osoby sprawdzającej, w tym polecenia instalacji aktualnej wersji programu (AnyDesk, TeamViewer lub Discord) oraz podania odpowiedniego dla wybranego programu wymaganego do przeprowadzenia procesu kodu
   • odmowa oraz wylogowanie są podczas sprawdzania są równoznaczne z przyznaniem się do posiadania nielegalnych modyfikacji klienta (mimo to kara dobierana jest na podstawie taryfikatora)
   • administracja może karać za przewinienia, które nie są opisane w regulaminie
   • administracja nie odpowiada za handel między graczami poza poleceniem /handel
   • administracja nie odpowiada za przedmioty oraz punkty doświadczenia stracone podczas PvP lub przez lagi po stronie gracza
   • administracja nie odpowiada za kradzież lub zniszczenie działki (jeżeli osoba, która to zrobiła była do niej dodana), jednak griefing w dalszym ciągu nie jest mile widziany i może niekorzystnie wpłynąć na sytuację gracza w przyszłości
   • handel między graczami odbywa się na własną odpowiedzialność (administracja nie oddaje utraconych przedmiotów)
   • administracja może dodawać lub usuwać podpunkty regulaminu bez konieczności wcześniejszego uprzedzenia użytkowników o zaistniałych zmianach

  §6. Postanowienia końcowe
  1. Poprzez rejestrację na serwerze gracz:
   • zobowiązuje się do respektowania zasad zawartych w regulaminie
   • bierze pełną odpowiedzialność za postawione oraz zniszczone przez siebie bloki oraz wiadomości wysłane na czat, w tym wiadomości prywatne
   • przyjmuje do wiadomości, że konta założone w celu ominięcia wyciszenia bądź blokady konta (w tym konta założone z użyciem programu zmieniającego adres IP urządzenia) będą niezwłocznie blokowane bez wcześniejszego uprzedzenia